Naprawa maszyn do szycia - Wroc�aw. Pogwarancyjny serwis maszyn szwalniczych. Dolny �l�sk.

 

 

W dniach 2.05 oraz 4.05 serwis czynny w godzinach 10.00 - 17.00

Mo�ecie si� Pa�stwo z nami skontaktowa� drog� telefoniczn�, mailow� b�d� odwiedzaj�c nas w siedzibie naszej firmy.

Dojazd

Biuro naszej firmy mie�ci si� w centrum Wroc�awia, w budynku Wojw�dzkiego Biura Projekt�w, przy ulicy Hercena 3-5 . Dostarczenie urz�dzenia mo�liwe jest od poniedzia�ku do pi�tku w godzinach 10.00 -18.00 , w soboty w godzinach 11.00-13.30 (po wcze�niejszym uzgodnieniu telefonicznym).


Wy�wietl wi�ksz� map�

Kontakt telefoniczny

Ch�tnie odpowiemy na Pa�stwa pytania
serwis

Kontakt mailowy

Odpowiedzi mo�ecie r�wnie� Pa�stwo uzyska� pisz�c na adres

biuro@naprawa-maszyn-do-szycia.pl

B�d� wype�niaj�c poni�szy formularz


TW�J ADRES E-MAIL

TEMAT WIADOMO�CI

TRE�� WIADOMO�CI

 

O nas | Serwis maszyn do szycia| Kontakt | Urz�dzenia biurowe| KatalogWykorzystane na stronie znaki towarowe i nazwy producent�w takich, jak: Brother , Elna , Janome , �ucznik , Pfaff , Privileg , Singer , Schmetz, Dyson itp. s� w�asno�ci� odpowiednich firm i zosta�y u�yte wy��cznie w celach informacyjnych.
COPYRIGHT ©2006-2015 ADKPRINT